För en renare framtid

Blästring

Vi blästrar sot efter brand, rost, smuts, mögel och andra ytbeläggningar genom sand-, is- och vattenblästring. Vi hjälper dig komma fram till vilken blästringsmetod som passar ditt projekt bäst.

Rengör med blästring

På Renovator använder vi oss av olika blästringsmetoder. Vilken typ av blästringsmetod som används beror på objektet och dess förutsättningar, men fördelen med metoden är att den gör rent ytor som annars kan vara svåra att rengöra på grund av sin struktur eller föremålets utformning. Genom att blästra bort till exempel rost skapar du de allra bästa förutsättningarna för att tillföra en ny ytbeläggning eftersom underlaget blir helt rent.


Klottersanering och fasadrengöring

Idag vet alla redan vad graffiti är - ritningar och inskriptioner finns i varje steg. Om vi ​​pratar om det historiska ursprunget kan vi komma ihåg bergmålningarna. Numera kan människor behandla graffiti på olika sätt: å ena sidan kan vi betrakta dessa målningar som moderna konstverk av gatukonstnärer, å andra sidan anser många stadsbor att sådana uttryck för självuttryck är vandalism, vilket förstör utseendet på stadens gator. Faktum är att sanningen är i mitten, eftersom det finns fantastiskt vackra bilder på staket och på gårdar nära byggarbetsplatser som gläder vanliga invånares ögon, och det finns förbannelser och obscena ritningar på skolväggarna eller arkitektoniska monument. Låt oss ta reda på hur man tar bort graffiti om ditt garage eller husfasad är skadad, etc.

Behöver du hjälp med en antikvarisk renovering?

Då är vi rätt val!