Vi hjälper dig hitta den rätta lösningen.

En betongreparation är ett helhetsgrepp som innefattar exempelvis bilning, betongsprutning och ytskyddsbehandling.

Det finns många olika lösningar och förslag på betongreparationer av anläggningar eller byggnader men den slutliga lösningen beror på den specifika skadebilden och konstruktionen. För att förlänga tiden mellan två betongreparationer monterar vi ytskydd för att fördröja nedbrytningen. Ytskyddet kan vara en färg eller impregnering. Färg används ofta till byggnader, väggar, brostöd och liknande, medan impregnering ofta används till broar och parkeringshus.

Behöver du hjälp med en antikvarisk renovering?

Då är vi rätt val!