Vi utför all slags renovering på fasader

Fasader kräver underhåll oavsett vilket material det är. Hos oss få du hjälp med att renovera din fasad.

Oavsett vilken fasad din byggnad har kan den behöva renoveras eller fräschas upp. Vi lagar puts, avfärgar, sanerar för alger och målar om. Vi erbjuder även tjärbehandling på spånfasader, spåntak och klockstaplar.

När det gäller ommålning av fabriksbelagd plåt och fasader har vi uppnått goda resultat med Temaclad SC 50, en rostskyddspigmenterad färg from Tikkurila. Den har utomordentlig kulörbeständighet och möjlighet finns att välja bland alla NCS-kulörer. Vi har referensobjekt som är över 15 år gamla och har aldrig haft några reklamationer. Temaclad SC 50 appliceras normalt i två skikt men används också som enskiktsfärg på godkända ytor av stål, förzinkad plåt och aluminium. Produkten är testad och godkänd enligt svensk standard SS 184006.

Behöver du hjälp med en antikvarisk renovering?

Då är vi rätt val!