Vi erbjuder:

plåttakmålning

Kvalitetstänkande för hållbar resultat

 Det är kostsamt att byta plåttak och det är en av anledningarna till varför det är viktigt att måla taket innan skadorna tar över.

.

värmereflekterande färg

Värmereflekterande färg

En ny värmereflekterande färg introduceras på den svenska marknaden. Färgen innehåller små speciellt utvecklade vaccumiserade keramiska kulor i kombination med ett bindemedel. Materialet (kulorna) togs fram i det amerikanska rymdprogrammet och användes i det värmeisolerande skyddet på rymdfärjorna. Ett antal genomförda projekt, i Sverige och andra länder, Tyskland, USA m.fl.) pekar på att färgen har stor energisparande effekt. Färgen sänker temperaturen på den målade yta, och kan därmed sänka temperaturen i inomhus lokalerna .

 

betong renovering

Betongreparationer lönar sig

Betongreparationer kan beskrivas som ett helhetsbegrepp som innefattar exempelvis bilning, betongsprutning och ytskyddsbehandling. Det finns många olika lösningar och förslag på betongreparationer av anläggningar eller byggnader men den slutliga lösningen beror på den specifika skadebilden och konstruktionen.För att förlänga tiden mellan två betongreparationer monterar vi ytskydd för att fördröja nedbrytningen. Ytskyddet kan vara färg eller impregnering. Färg används ofta till byggnader, väggar, brostöd, etc. medan impregnering ofta används till broar och parkeringshus.

 

Fabriklackerad fasad och takplåt.

När det gäller ommålning av fabriksbelagd plåt och fasader har vi uppnått goda resultat med Temaclad SC 50, en rostskyddspigmenterad färg from Tikkurila. Med utomordentlig kulörbeständighet. och möjlighet till alla NCS-kulörer.                  Den har även lång underhållningsintervall.                                                                                                                                             Vi har referensobjekt som är över 15 år gamla och har aldrig haft några reklamationer. Temaclad SC 50 appliceras normalt i två skikt men används också som enskiktsfärg på godkända ytor av stål, förzinkad plåt och aluminium. Produkten är testad och godkänd enligt svensk standard SS 184006.                                                                                                                                  


Kontakta oss

Copyright Renovator Innovation AB